وبگاه شخصی محسن حسينعلي زاده

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
کتاب ها

نام اصلی کتابنام فارسی کتابمترجماننویسنده(گان)سال انتشارمحل انتشار
Principles of Soil Conservation and Management اصول مدیریت و حفاظت خاک علی سلاجقه، محمد حسین سیدعلیپور، محسن حسینعلی زاده هامبرتو بلانکو، راتان لال 1392 دانشگاه تهران 
Principles of Soil Conservation and Management  اصول مدیریت و حفاظت خاک  علی سلاجقه، محمد حسین سیدعلیپور، محسن حسینعلی زاده  هامبرتو بلانکو، راتان لال 1395 دانشگاه تهران 


نام کتابمولفسال انتشارمحل انتشار


  بازديد : 15075
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان