وبگاه شخصی محسن حسينعلي زاده

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: محسن
نام خانوادگي: حسينعلي زاده
دانشكده: مرتع و آبخیزداری
گروه آموزشي: مدیریت مناطق بیابانی
رتبه علمی: استاديار
پست الكترونيك: mhalizadeh@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيمرتع و آبخیزداری یزد ایران 79-81 
كارشناسي ارشدآبخیزداری/ فرسایش و رسوب علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 81-84 
دكتريآبخیزداری/فرسایش و رسوب تهران ایران 86-91  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: بهینه سازی الگوریتمهای نمونه برداری برای شبیه سازی مکانی فرسایش (مطالعه موردی: حوضه های زوجی کچیک استان گلستان)
English: Optimization of sampling patterns for spatial simulation of erosion

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
استادیار دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ایران 1391    تخصص اصلی


حفاظت آب و خاك
1-کاربرد رادیونوکلوئیدها و فناوری­ های هسته ­ای (آزمایشگاهی و قابل حمل)
2-آمار مكاني (پیشگویی و شبیه­ سازی زمین آماری، آناليز نقطه اي، مشبكه اي)
3-فرسایش ناشی از شخم (مدلها، رادیونوکلوئیدها و ...)
4-فرسایش و رسوب (اندازه گیری، فرآیندها) در عرصه
5-مهندسی زیستی در حفاظت آب و خاکآشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی


تخصص اصلي :
فرسایش و رسوب و روشهای اندازه گیری آن به همراه رادیونوکلوئیدهای ریزشی: 1- طراحی شبکه نمونه برداری با استفاده از روش مدل مبنا (روشهای آمار مکانی : نمونه برداری مکانی) 2- طیف سنجی در عرصه توسط طیف سنجی گامای قابل حمل 3-تعیین فرسایش و رسوب نقطه ای و شبیه سازی زمین آماری فرسایش سطحی
  بازديد : 15073
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان